Start

Syftet med verktyget är att kvantifiera carbon footprint från efterbehandling av områden med förorenad jord och andra markarbeten. Innan verktyget används bör användaren läsa igenom tillhörande användarmanual. Verktyget är främst avsett för en jämförande analys och principer för systemgränserna ges i manualen. Verktyget är indelat i fem processteg (dessa beskrivs i manualen). Varje processteg beskrivs på en egen sida där mer information ges som synlig informationstext och som dolda kommentarer vilka syns då muspekaren förs frågetecknet vid aktuell rubrik. Beräkningarna bygger på två typer av indata:
1) Fallspecifika som användaren matar in i de fem processtegen
2) Emissionsfaktorer som redovisas i faktorlistan

De olika emissionsfaktorerna har klassats utifrån bedömd kvalitet/osäkerhet i tre klasser. Det finns även möjlighet till fallspecifika justeringar av vissa emissionsfaktorer. Resultatet av beräkningarna sammanfattas på sidan sammanfattning.

ANVÄNDAREN AV VERKTYGET ANSVARAR FÖR RESULTATEN AV BERÄKNINGARNA.

Tryck "Uppdatera" för att spara ändringarna på detta formulär.
0
Rensa all data
* Obligatoriskt fält