Uppföljning

Uppföljande kontroll efter åtgärd (miljökontroll efter efterbehandlingsåtgärd eller annan relevant kontroll). Det kan också handla om fortlöpande kontroll av åtgärd som naturlig nedbrytning eller barriärer. Detta kan ske genom provtagning och mätning, vanligen av grundvatten eller ytvatten. Vid t.ex. in-situ tekniker eller kontrollerad naturlig nedbrytning kan lång miljökontroll krävas. Indata i detta processteg kan matas in i delmomenten nedan.

Projekt: