Återställande av området

Detta steg omfattar återställning av arbetsområdet efter att saneringsinsatser eller andra arbeten vidtagits. Detta kan innebära återfyllnad med olika typer av fyllnadsmaterial eller t.ex. utplaning av marken. Notera att behandling som innebär övertäckning på plats hanteras under detta steg. Indata i detta steg kan matas in i delmomenten nedan.

Projekt: