Faktorer

Förklaring kvalitetsklassning av emissionsfaktorerna
Grön = god kvalitet, låg osäkerhet
Gul = mindre god kvalitet, viss grad av osäkerhet
Röd = osäker kvalitet, hög grad av osäkerhet

För närmare specifikation se Användarmanualens bilaga 3.
Kontorsarbete
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Långsiktig marginalmix Arbetstid 120,00 g / h
WSP rapport: Utsläpp av växthusgaser från WSP's kontor år 2007 - Reviderad 2008-06-05
Nordisk elmix Arbetstid 17,40 g / h
WSP rapport: Utsläpp av växthusgaser från WSP's kontor år 2007 - Reviderad 2008-06-05
Svensk elmix Arbetstid 3,00 g / h
WSP rapport: Utsläpp av växthusgaser från WSP's kontor år 2007 - Reviderad 2008-06-05
Transport av personal och utrustning
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Båt - godstrafik Körsträcka * vikt 12,00 g / km * ton
PM WSP; Sammanställning över de olika emissionsfaktorerna i CAT, data hämtat från www.ntm.a.se
Flyg - persontransport Körsträcka 240,00 g / km
http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/klimat_konsumtion_utrikes_resor.pdf, tabell 6
Grävmaskin lätt <15 ton, hjulburen (typ traktorgrävare) Körtid 27 483,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik%20Inkl%20LCA%20V%C3%A4rden.pdf, 2009-06-10
Grävmaskin medeltung 22 ton (typ bandgående alt hjulgående) Körtid 35 009,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik%20Inkl%20LCA%20V%C3%A4rden.pdf, 2009-06-10
Lastbil - lätt kapacitet 15 ton per last Körsträcka 910,00 g / km
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003; Energi innehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dok
Lastbil - tung med släp kapacitet 30 ton per last Körsträcka 1 200,00 g / km
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003; Energi innehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dok
Personbil - liten, bensin Körsträcka 102,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - liten, diesel Körsträcka 107,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - liten, etanol Körsträcka 45,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - liten, gas Körsträcka 57,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - personbil med släp, bensin Körsträcka 255,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053; Gröna bilister: http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/du-avgor-bilens-bransleforbrukning/last,-takbox-och-slapvagn, 2009-06-10
Personbil - personbil med släp, diesel Körsträcka 268,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053; Gröna bilister: http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/du-avgor-bilens-bransleforbrukning/last,-takbox-och-slapvagn, 2009-06-10
Personbil - personbil med släp, etanol Körsträcka 112,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053; Gröna bilister: http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/du-avgor-bilens-bransleforbrukning/last,-takbox-och-slapvagn, 2009-06-10
Personbil - personbil med släp, gas Körsträcka 143,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053; Gröna bilister: http://www.gronabilister.se/fakta-bil--miljo/grona-bilrad/du-avgor-bilens-bransleforbrukning/last,-takbox-och-slapvagn, 2009-06-10
Personbil - stor, bensin Körsträcka 146,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - stor, diesel Körsträcka 153,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - stor, etanol Körsträcka 64,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Personbil - stor, gas Körsträcka 82,00 g / km
Trafikverket, Miljö och hälsa, Bilindex 2012 – Index över nya bilars klimatpåverkan, 2013:053
Tåg - godstrafik Körsträcka * vikt 22,60 g / km * ton
PM WSP; Sammanställning över de olika emissionsfaktorerna i CAT, data hämtat från www.ntm.a.se
Tåg - persontransport Körsträcka 5,80 g / km
PM WSP; Sammanställning över de olika emissionsfaktorerna i CAT, data hämtat från www.ntm.a.se
Återfyllning
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Återfyllnad, schablon normal Massa 300,00 g / ton
Muntligt
Dumper Körtid 35 238,00 g / h
Examensarbetet Koldioxid vid vägbyggnad – en fallstudie av alternativa byggnadssätt. Lunds Universitet Jonas Linden. Projektdata NCC, Susanne Svegerud
Hjullastare Körtid 47 900,00 g / h
Examensarbetet Koldioxid vid vägbyggnad – en fallstudie av alternativa byggnadssätt. Lunds Universitet Jonas Linden. Projektdata NCC, Susanne Svegerud
Packningsmaskin (vält) Körtid 44 758,00 g / h
Från tillverkare: www.bomag.com
Schakt och transport av massor
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Båt Körsträcka*massa 12,00 g / km * ton
PM WSP; Sammanställning över de olika emissionsfaktorerna i CAT, data hämtat från www.ntm.a.se
Lastbil - lätt kapacitet 15 ton per last Körsträcka 910,00 g / km
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003; Energi innehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dok
Lastbil - tung med släp kapacitet 30 ton per last Körsträcka 1 200,00 g / km
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003; Energi innehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dok
Schakt av massor - Lätt (175 ton/timme) Massa 300,00 g / ton
Muntlig information
Schakt av massor - Mycket lätt (350 ton/timme) Massa 150,00 g / ton
Muntlig information
Schakt av massor - Normal (85 ton/timme) Massa 600,00 g / ton
Muntlig information
Tåg Körsträcka*massa 22,60 g / km * ton
PM WSP; Sammanställning över de olika emissionsfaktorerna i CAT, data hämtat från www.ntm.a.se
Skogsavverkning
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Skördare - liten körtid 23 660,00 g / h
Skogforsk - Bränsleförbrukning hos skördare och skotare 2006; Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Skördare - medel körtid 32 240,00 g / h
Skogforsk - Bränsleförbrukning hos skördare och skotare 2006; Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Skördare - stor körtid 41 860,00 g / h
Skogforsk - Bränsleförbrukning hos skördare och skotare 2006; Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Skotare - Liten körtid 20 280,00 g / h
Skogforsk - Bränsleförbrukning hos skördare och skotare 2006; Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Skotare - medel körtid 27 560,00 g / h
Skogforsk - Bränsleförbrukning hos skördare och skotare 2006; Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Skotare - stor körtid 36 400,00 g / h
Skogforsk - Bränsleförbrukning hos skördare och skotare 2006; Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Fyllnadsmaterial
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Återanvända massor Massa 0,00 g / ton
Återanvändning - inga utsläpp
Nyproduktion, makadam Massa 1 400,00 g / ton
IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Nyproduktion, naturgrus Massa 0,08 g / ton
IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Övrig entreprenadverksamhet
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Återasfaltering Volym 109 818,00 g / m3
Nynas AB; IVL-rapport B1210; Miljöanpassad betong” som utfördes under åren 1994-1997 av företagen Cementa AB, Norcem A.S. och Finnsementti Oy
Betong Volym 3 940,00 g / m3
IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Energianvändning
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Arbetsbod - långsiktig marginalmix Arbetstid 372,00 g / h
Muntligt - CRAMO, Tidemans, HP Borrningar
Arbetsbod - nordisk elmix Arbetstid 54,00 g / h
Muntligt - CRAMO, Tidemans, HP Borrningar
Arbetsbod - svensk elmix Arbetstid 9,00 g / h
Muntligt - CRAMO, Tidemans, HP Borrningar
Elanvändande fältutrustning - långsiktig marginalmix Effekt 400,00 g / kWh
Miljövärdering av el, med fokus på utsläpp av koldioxid, Svensk Energi - 2009-08-28
Elanvändande fältutrustning - nordisk elmix Effekt 58,00 g / kWh
Miljövärdering av el, med fokus på utsläpp av koldioxid, Svensk Energi - 2009-08-28
Elanvändande fältutrustning - svensk elmix Effekt 10,00 g / kWh
Miljövärdering av el, med fokus på utsläpp av koldioxid, Svensk Energi - 2009-08-28
Övrig undersökningsutrustning
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Generator 9 kW, bensin Drifttid 7 347,00 g / h
Information från tillverkare (typ Elverk 400); NV Rapport 5946, Index över nya bilars klimatpåverkan 2008, 2009
Generator 9 kW, diesel Drifttid 6 344,00 g / h
Information från tillverkare (Genmac Combiplus 3-fas 11100LE); NV Rapport 5946, Index över nya bilars klimatpåverkan 2008, 2009
Generator liten 5 kW, bensin Drifttid 5 124,00 g / h
Information från tillverkare (typ elverk SH 15000 TE); NV Rapport 5946, Index över nya bilars klimatpåverkan 2008, 2009
Generator liten 5 kW, diesel Drifttid 2 158,00 g / h
Information från tillverkare (typ dieselverk 400); NV Rapport 5946, Index över nya bilars klimatpåverkan 2008, 2009
Grävmaskin lätt <15 ton, hjulburen (typ traktorgrävare) Körtid 27 483,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik%20Inkl%20LCA%20V%C3%A4rden.pdf, 2009-06-10
Grävmaskin medeltung 22 ton (typ bandgående alt hjulgående) Körtid 35 009,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik%20Inkl%20LCA%20V%C3%A4rden.pdf, 2009-06-10
Grävmaskin tung 29 ton (bandgående) Körtid 45 708,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik%20Inkl%20LCA%20V%C3%A4rden.pdf, 2009-06-10
Grävmaskin tung >35 ton (bandgående) Körtid 56 266,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; Energiinnehåll i bränslen: http://www.ima.kth.se/klimatswe/dokument/CO2e%20Statistik%20Inkl%20LCA%20V%C3%A4rden.pdf, 2009-06-10
Lätt borrbandvagn Körtid 6 000,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003; VV:PM om Klimpbidragsvillkor för uppföljning av FFV fordons E85
Tung borrbandvagn Körtid 9 100,00 g / h
Hållbar sanering Rapport 5637 – Åtgärdslösningar – erfarenheter och tillgängliga metoder, 2006; VV:PM om Klimpbidragsvillkor för uppföljning av FFV fordons E85-andel, 2006; HP borrningar: telefonsamtal 2009-05-08.
Kemiska analyser och förbrukningsmaterial
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Analyser Antal prov 7 000,00 g / st
Muntligt från ALS Täby 2009-05-08
Bentonitmatta (10mm) Area 0,13 g / m2
Avfall Sverige Rapport F2008:04, bilaga 4: Miljökonsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten, 2008; IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 20
Betong Volym 3 940,00 g / m3
IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Geotextil (EPDM matta 1,2 mm) Area 1 800,00 g / m2
CPM, Chalmers
Geotextil (HPDE matta 1,5 mm) Area 1 100,00 g / m2
Plastics Europe
Grundvattenrör (plast) Längd 1 750,00 g / m
Plastics Europe
Vatten (avser dricksvattenproduktion) Volym 23,00 g / m3
Muntligt med Sydvatten AB
Kompletterande lista
Alternativ Enhet Emissionsfaktor Källa
Betong Mängd 3 940,00 g / kg
IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Deponi Mängd 1 975,57 g / ton
Schablonberäkning
Laboratorieanalys Antal 7 000,00 g / st
Muntligt från ALS Täby 2009-05-08
Näringslösning Mängd 0,00 g / kg
Nedbruten förorening Emission 1,00 g / g CO2
Nyproduktion, naturgrus Mängd 0,08 g / ton
IVL Rapport B1526: Miljödeklarerad infrastruktur - miljöbedömning av infrastruktursystem, 2003
Oxidationsmedel Mängd 0,00 g / kg
Plast Mängd 2 800,00 g / kg
Plastics Europe; CPM Chalmers
Vatten Mängd 0,02 g / l
Muntligt med Sydvatten AB