Behandling av massor

Dettas steg omfattar behandling av förorenad jord inklusive moment för själva behandlingen, de material som förbrukas och de persontransporter som krävs för att underhålla behandlingsutrustning. Urgrävning (för behandling ex-situ), samt transporter av jord till extern anläggning (för behandlingar off-site) hanteras under steg 2. Notera att behandling som innebär övertäckning på plats hantersas under processteg 4. För respektive behandling har schablonvärden tagits fram baserat på data från utförda och väldokumenterade behandlingsprojekt.

Projekt: