Sammanfattning av beräkning av totala växthusgasutsläpp (CO2ekv)

Projektnamn
Län
Kommun
Fastighetsbeteckning
Delområde
Beräkning utförd av (namn)
Företag/Organisation
Datum
Åtgärdsalternativ nr/benämning
Information om objektet
Area (m2)0
Volym jord (m3)0
Medeldensitet (g/cm3)0
Massa (ton)0
1. Projektering CO2ekv
Totalt 0 kg
2. Omhändertagande av massor CO2ekv
Totalt 0 kg
3. Behandling av massor CO2ekv
Totalt 0 kg
4. Återställande av området CO2ekv
Totalt 0 kg
5. Uppföljning CO2ekv
Totalt 0 kg

Totala utsläpp av CO2ekv

Totalt ton CO2ekv
per jordmängd0 kg CO2ekv/m3
per area0 kg CO2ekv/m2

1. Projektering

2. Omhändertagande av massor

3. Behandling av massor

4. Återställande av området

5. Uppföljning


Egna behandlingar