Övertäckning

Här fyller du i din egna värden per ton massa.

Fall specifika värden

Arbetsmaskiner
h / ton
h / ton
h / ton
h / ton
Transport
km / ton
km / ton
km / ton
Material
ton / ton
kg / ton
m / ton
m3 / ton
m3 / ton
kg / ton
kg / ton
m2 / ton
Energi
h / ton
l / ton
g CO2 / ton
ton / ton
st / ton

CO2ekv

0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton
0 g / ton

Totalt:

0 g / ton
Tillbaka